Simak cara penulisan gelar di bawah ini sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut: 1. Cara Penulisan Gelar Sarjana (S1) S.P. (sarjana pertanian) S.Pd. (sarjana pendidikan) S.Pd.I. (sarjana pendidikan Islam) S.Psi. (sarjana psikologi) S.Pt. (sarjana peternakan) S.E. (sarjana ekonomi) S.Ag. (sarjana agama) S.Fil. (sarjana filsafat) S.Fil.I. (sarjana filsafat Islam) S.H. (sarjanaRead More →